CODE SCIENTIFIC - YAZILIM HİZMETLERİ

Hangi konularda yazılım hizmeti veriyoruz? Nasıl yazılımlar hazırlıyoruz?

Yazılım Hizmetlerimiz

İşimiz gücümüz yazılım.

 • Web Yazılımı

  Web yazılımı kapsamında web uygulamaları, servis uygulamaları, API uygulamaları, Entegrasyon uygulamaları, Migration (aktarım) uygulamaları ve sitelerden veri çeken BOT uygulamaları hizmeti vermekteyiz.

  Uygulamalarda Full Stack bağlamında Back-End ve Front-End geliştirmeleri yapmaktayız.

  Çalışmalarımızın Back-End kısmında C#, ASP.NET, MVC, Core, JAVA, Python ve NodeJS yapılarını kullanmaktayız. Hazırladığımız uygulamalar Cross Platform özelliğine sahip olduğundan, lisans ve platform seçimlerini özgürce yapabilirsiniz. Çünkü kullandığımız diller ve Framework’ler, Windows, Mac ve Linux ortamlarında çalışabilmektedir.

  Front-End çalışmalarımızda Script dillerinden Javascript ve TypeScript dillerini kullanmaktayız. Javascript ile ihtiyaca yönelik her derinlikte Script hazırlayabilmekteyiz. İhtiyaca ve talebe göre Front-End kısmını özel hazırlanmış bir Framework ile ya da Knockout ve AngularJS Framework’leriyle hazırlamaktayız. Bunların yanı sıra yine ihtiyaç doğrultusunda jQuery kullanan ya da kullanmayan birçok popüler kütüphaneye hakimiz. Yine gerektiğinde, kendi jQuery kütüphanelerimizi de hazırlamaktayız.

  Veri tabanı konusunda MSSQL, MySQL ve MongoDB yapılarını kullanmaktayız. ORM tool olarak Entity Framework aracını, tasarım deseni olarakta (Design Pattern) Generic Repository Pattern ile Unit of Work Pattern desenlerini kullanmaktayız.

  Yazılımlarımızı katmanlı mimari kullanarak ve popüler olan desenleri benimseyerek hazırlıyoruz. Bu sayede ekip çalışması yapabiliyor, sonrasında da aynı şekilde geliştirilmesine devam edilmesini sağlıyoruz. Ayrıca kodlarımızı büyük bir özenle temiz ve mühendislik uygulanarak hazırlamaktayız. Bu özelliğimiz sayesinde de karmaşık ve anlaşılması güç kodlar da üretmemiş oluyoruz.

  Front-End tasarımı konusunda Bootstrap yapısını benimsemiş durumdayız. Bu standart sayesinde, web tasarımları Responsive şekilde hazırlanmış olmaktadır. Böylece uygulama her cihazda düzgün bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu artı birçok noktada özel mobil uygulaması ihtiyacını geciktirebiliyor veya karşılayabiliyor.

  Yine web yazılım kapsamına SAAS, ERP ve CRM gibi Intranet uygulamalar da girmektedir. Bu konularda ciddi bir bilgi birikimimiz bulunmaktadır.

  Projelerinizi yeniden yapmak için direten bir kurum değiliz. Talep edilen ihtiyaç çözüme imkân verdiği sürece yeniden yapım planlamıyoruz. Bu nedenle mevcut uygulamalarınızın bakımı, performans sorunlarının giderilmesi, ek geliştirmelerin yapılması ya da Framework ile platform değişiklikleri gibi hizmetler veriyoruz.

 • Masaüstü Yazılımı

  Teknolojinin günümüzde geldiği noktada internetin, dillerin, tarayıcıların ve sunucuların gelişmesi nedeniyle masaüstü yazılımları özel ihtiyaçlar haricinde tercih edilmemektedir. Bizde kurum olarak müşterilerimizi mümkün mertebe SAAS (Software as a Service) çözümlere yönlendirmekteyiz. Bu yöntem sayesinde gerek pazarlama stratejilerine gerekse de zaman ve maliyet bütçelerine büyük katkı sağlanmaktadır. Çünkü bir uygulamayı SAAS yerine masaüstü yazılım olarak yaptığımızda, müşterimizin Client (kullanıcı) kısmında kullanılan cihazları da gözetmesi gerekmektedir. Özel kurulum, satış sonrası destek ve benzeri de birçok sorumluluk SAAS yapılara göre masaüstü yazılımlarda daha büyük bütçeler söz konusu olmaktadır.

  Kurum olarak bu yaklaşımımız sabit bir düşünce değildir. Birçok durumda masaüstü yazılımlar söz konusu olmaktadır. Fakat bu konularda geliştirdiğimiz uygulamalar, tasarımlarıyla ön plana çıkmak yerine, performansları ve yaptıkları işle ön plana çıkmaktadır.

  Masaüstü yazılım tercihini genelde işlerin arka planda yapılması durumunda gündeme getirmekteyiz. Bakım, veri harmanlama, dosya transferleri, banka gibi kurumlarla planlanmış entegrasyonlar, zamanlanmış görevler ve belli durumlara göre tetiklenmesi gereken işler için bu konuda uygulamalar geliştirmekteyiz. Bunun yanı sıra UI gereken uygulamalarda Visual Basic.NET ve Telerik ile Devexpress kütüphanelerini kullanmaktayız.

  Masaüstü yazılımlarımızda, web uygulamalarımızda yaptığımız gibi katmanlı mimari, ORM araçları ve tasarım desenleri kullanmaktayız. Performans ihtiyacına göre, UI gerektirmeyen uygulamalarda ve tercihe göre Visual Basic.NET yerine Core, Python, NodeJS ve JAVA yapılarını da kullanmaktayız.

 • Servis Yazılımı

  Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda WCF tabanlı SOAP servis uygulamalarını C# .NET Standart ve C# .NET Core kullanarak hazırlamaktayız. Çalışmalarımızda katmanlı mimari, ORM araçları ve tasarım desenleri (Design Pattern) kullanmaktayız.

  Yaptığımız çalışmalar (Core kullanılanlar) platform bağımsız çalışmaktadır. Bu sayede bütçe planlamanızdaki lisans ücretleri ve platform seçimleri, tercihe göre belirlenebilmektedir.

  Günümüzde RESTful servis yapılarının ve JSON data türlerinin yaygın kullanılmaya başlanmasıyla, bizim ve müşterilerimizin de servis talepleri hızla bu yöne kaymaktadır. Bizde şartlar el verdiği çerçevede müşterilerimizi bu yönteme yönlendirmekteyiz. Fakat banka, hava yolu şirketleri, bilet rezervasyon sistemleri ve benzeri entegrasyonlarda güvenliğin daha büyük önem arz etmesinden dolayı, kaçınılmaz olarak SOAP servis yapılarına yönelmek gerekebiliyor. Bu gibi durumlarda WCF tabanlı SOAP servisler hazırlıyor ya da birden çok servisi bir araya getiren ortak servis noktaları hazırlayabiliyoruz.

 • API Yazılımı

  Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, C# .NET Standart, C# .NET Core, NodeJS ve Python yapılarını kullanarak RESTful API uygulamaları hazırlamaktayız. Günümüz teknolojisinde SAAS yapılar daha ön planda olması nedeniyle, gelen projeleri imkân buldukça servis yapısına dönüştürme çabası içerisindeyiz. Aynı zamanda artık mobil uygulamalarının da internet siteleri kadar yaygın olması nedeniyle, API uygulamaları da yoğun talep görmektedir. Kurumumuz bu alanda SOAP servislerin yaygın kullanımından itibaren profesyonel ve tecrübeli bir şekilde hizmet vermektedir.

  API hizmetini genel olarak web uygulamalarında, web yazılımlarında, masaüstü yazılımlarda, SAAS projelerinde, entegrasyon, aktarım (migration) ve bot uygulamalarında kullanmaktayız. API uygulamalarımızı ihtiyaca göre gömülü ya da ayrı servisler şeklinde tasarlamaktayız.

  Web yazılım, masaüstü yazılım ve servis yazılımı hizmetlerimizde olduğu gibi, API yazılımlarımızı da takım çalışmasına uygun ve modern bir şekilde hazırlıyoruz. Kodlamalarımız temiz ve kabul edilmiş mimariler gözetilerek hazırlanmaktadır. Ayrıca katmanlı mimari, ORM araçları ve tasarım desenleri (design Pattern) kullanarak güncel teknoloji ve yaklaşımları da aktif bir şekilde çalışmalarımızda kullanarak, kaynak kodlarının modern ve güncel olmasını sağlıyoruz.

 • Entegrasyon Yazılımı

  Servis uygulamalarının günümüzde oldukça gelişmesinden dolayı yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Yaygın olarak kullanılan veri alışverişi de JSON ve XML veri türleriyle yapılmaktadır. Bu işlemlerin oldukça hızlı yapılabiliyor olmasından dolayı artık uygulamalar arası veri transferi göz önünde bulundurularak projeler üretilmektedir. Böylece bir paylaşım ortamı oluşturulabildiği gibi, geliştirme, zaman ve yapım maliyetleri de azaltılabilmektedir.

  Bu durum beraberinde kaçınılmaz olarak entegrasyon ihtiyaçlarını doğurmaktadır. Entegrasyon konusunu üç şekilde ele almaktayız. Bunların ilki, iki uygulamanın birbirleriyle entegre çalışarak işi bölüşmeleridir. Bir nevi minik bir takım çalışmasını sağlamaktadır. İkincisi, bir uygulamaya birden fazla uygulamanın entegre olmasıdır. Böylece entegre olunan uygulama, diğer uygulamaların desteğini alır, görev paylaşımı yapılarak, entegre olunan uygulamanın yükü paylaştırılmış olur. Üçüncü yöntem ise, yine belli standartlar sağlanarak her uygulamanın birbirine entegre olabildiği durumdur. Böylece tam anlamıyla bir takım çalışması söz konusu olmaktadır.

  Entegrasyon konusunda kodlamayla ilgili bilginin önemli olması kadar deneyim ve sektör bilgisi de büyük önem arz etmektedir. Çünkü entegrasyon kısmında eskiyle yeniyi veya iki farklı konuyu birbirine bağlarken sadece bugünü değil, yarını da düşünmek gerekir. Çünkü bu atlandığı durumda her bir geçiş evresinde yeni entegrasyon uygulamaları üretmek gerekir. Firmamız bu konuda çok fazla deneyime sahip olduğundan, müşterilerine bu konuda kesin çözümler sağlamaktadır.

  Entegrasyon uygulamalarında C# .NET Standart, C# .NET Core ve Python dillerini kullanmaktadır.

 • Aktarım (Migration) Yazılımı

  Bir uygulama geliştirilirken son teknolojiler kullanılarak, olabilecek en iyi şekilde hazırlanırlar (genel yaklaşım bu şekildedir). Fakat sağlıklı bir şekilde hayata geçirilen bu uygulamalar bir süre sonra, teknolojinin yenilenme hızı karşısında bu avantajlarını yitirirler. Bu nedenle ya sürekli bir geliştirmeye maruz kalmaları ya da belli aralıklarla yenilenmeleri gerekir. Yazılım ya da tasarım kısımlarında yapılan geliştirmeler her zaman amaca tam olarak hizmet etmeyebilir. Bu kısımlara veri tabanı ya da veri alanları da dahil olduğunda, işin rengi biraz değişir. Çünkü veri yapılarında yapılması gereken bir değişiklik, beraberinde verilerin düzgün bir şekilde yeni yapıya aktarılması için bir Migration (aktarım) yazılımı gerektirir. Migration uygulamalar, mevcut uygulamanın ve yapılacak olan değişikliklerin çapına göre değişiklik gösterirler. Bu durum ise, yapılması gereken Migration uygulamasının başarı oranını ve yapılabilirliğini belirler. Böyle bir durumda her türlü imkân kullanılır. Yeri gelir bir Excel ya da bir TXT dosyası bile önemli bir araç olabilir.

  Firmamız bu konuda birçok deneyime sahiptir. Özellikle ERP ve CRM gibi uygulamalarda müşterilerimizden birçok talep gelmiştir ve olabilecek en yüksek başarı oranıyla aktarımı sağlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda söz konusu olan verilerin boyutu genellikle TB boyutlarındadır. Böyle zamanlarda zorluk seviyesini en çok arttıran durum, iki rakip firma arasındaki müşteri alışverişi esnasındaki müşteri verilerinin bir uygulamadan diğerine geçişidir. Tecrübelerimiz göstermiştir ki, böyle bir durum söz konusu olduğunda, hiçbir zaman taraflardan hiçbiri karşısındakini düşünmemekte hatta bilakis işi zorlaştırmak için verileri olabilecek en anlaşılmaz durumda iletmektedir. Fakat sahip olduğumuz birikim ile bugüne kadar mantık sınırlarını zorlamadığı sürece her türlü aktarımı olabilecek en yüksek başarı oranıyla sağlamış olmanın verdiği güvenle müşterilerimize bu konuda profesyonel hizmet vermekteyiz.

  Bu tarz ihtiyaçları giderirken C# .NET Standart, C# .NET Core, Python, T-SQL, Excel, TXT kullandığımız gibi, ihtiyaca göre olabilecek her türlü diğer yöntem ve uygulamaları da kullanmaktayız. Verilerin olabilecek en yüksek başarı oranıyla aktarılabilmesine odaklanarak işimizi yaptığımızdan, kullanılacak yapı ya da yöntem konusunda herhangi bir kısıtlamaya kesinlikle gitmeyiz. Tek istisna, müşterinin bu Migration uygulamasını daha sonra da kullanılabilir bir şekilde projelendirme ya da paylaşma isteğidir.

 • Bot Yazılımı

  Müşterilerimizin öncelikle e-ticaret, ilan, haber, makale, paylaşım içerikleri olmak üzere daha birçok konuda ve amaçla içerik toplamaya ya da derlemeye ihtiyaçları olmaktadır. Müşterilerimizin bu ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmekteyiz. Yasal mevzuatın dışına çıkmadan ya da tüm sorumluluğu müşterilerimizin üstlenmesiyle, ihtiyaç duydukları bot yazılımları hazırlamaktayız.

  Her ne kadar günümüzde entegrasyon ve API yapıları gelişmiş ve yoğun kullanılmaya başlasa da çeşitli nedenlerden dolayı halen bazı siteler müşteri ve kullanıcılarının bazı işlemlerini panel ya da site üzerinden yapmalarını istemektedir. Böyle bir durumda bu işleri yapmak için insan gücü ve vakit maliyeti oluşmaktadır. Fakat geliştirdiğimiz bot yazılımları sayesinde bir insanın tekrarlanabilir tüm işlemlerini yapabilmektedir. Böylece gereken insan gücü ve maliyeti ortadan kalkmış, daha hızlı ve daha güvenli bir çözüm üretilmiş olur.

  Geçtiğimiz yıllarda VOIP konusu gündemdeyken bu alanda birçok müşterimize özel çözümler ürettik. Bu çözümlerimiz için ürettiğimiz botlar sayesinde, söz konusu lider sağlayıcıların sistemi için kullanılabilir ortak bir yazılım haline getirdik. Yüzlerce site için botlarımız çalıştı. Botlarımız, servis sağlayıcı sitelere müşterilerimizin hesap bilgileriyle giriş yapmakta, gelen siparişleri veri tabanından servislerle takip etmekte, gelen siparişler için tek tek alım işlemi yapıp gerekli yüklemeleri yapmakta ve en son kontör satın alan müşterilerimizin müşterilerine SMS bildirimi yapmaktaydı. Halen günümüzde de daha benzer birçok konu için ihtiyaca yönelik ve bu şekilde komplike çözümler üretmekteyiz.

  Botlarımızın hedef siteler için herhangi bir tehdit teşkil etmemesi ve herhangi bir engelle karşılaşmaması için, tek işi Proxy olan firmalarla çalışmaktayız. Yaptığımız birçok iş ile deneyimlediğimiz ve verdiği adreslerin en sorunsuz olduğunu gözlemlediğimiz özel seçilmiş bu firmalardan aldığımız hizmetler sayesinde, botlarınızın bağlantı sorunları yaşamasını da engellemekteyiz.

 • FRONT-END GELİŞTİRME HİZMETİ

  Gündemi takip ediyor ve müşterilerimizin ihtiyaç duydukları site yada uygulamaların ön yüz dediğimiz kısmındaki Front-End geliştirmelerini yapıyoruz.

  Gündemi takip ediyor ve müşterilerimizin ihtiyaç duydukları site ya da uygulamaların ön yüz dediğimiz kısmındaki Front-End geliştirmelerini yapıyoruz.

  Front-End geliştirmelerimizde tasarım kalıbı olarak Bootstrap kullanıyoruz. Kullanıcı etkileşimi ve Front-End uygulaması kısmında da Javascript, jQuery, AJAX, Knockout ve AngularJS kullanıyoruz. Bir uygulamanın ya da internet sitesinin A’sından Z’sine tüm ihtiyaçları tarafımızdan kurgulanacak ve yapılacaksa, yukarıda saymış olduğumuz teknolojileri kullanarak işe özel Framework’ler hazırlıyor, tüm UI kısmının bu Framework ile çalışmasını sağlıyoruz. Böylece hazırladığımız çalışmalar sürekli geliştirilebilir ve değiştirilebilir oluyorlar.

  Hazırlamış olduğumuz internet sitelerinizin ön yüzlerinde ve kontrol panel kısımlarında farklı tasarım ve kalıplar kullanıyoruz. Genellikle kontrol panel kısmında, yıllardır sürekli geliştirdiğimiz ve birçok işle birlikte her bir noktası kullanılarak kontrol edilmiş olan birikimlerimizden yararlanıyoruz. Ancak her iki kısımda da kullanılacak olan tasarım kalıplarında genellikle ThemeForest ürünlerini kullanıyoruz. Müşterilerimizi bu doğrultuda yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü bu ürünler son derece profesyonelce hazırlandığı gibi, binlerce insan tarafından da test edilmiş oluyorlar. Önceki yıllarda “hazır tasarım” diye adlandırılan bir furya, bugün bu konuda da bir ezberciliğe neden olabiliyor. Müşterilerimize bu yöntemimizden bahsettiğimizde, benzer bir tepkiyle karşılaştığımız oluyor. Yüz yüze iletişim esnasında bu tepkileri veren müşterilerimizi bilgilendirme fırsatımız oluyor. Ancak bu iletişim fırsatını yakalayamadığımız siz potansiyel müşterilerimiz için söylüyoruz ki, durum hiçte öyle değildir.

  Bugün teknolojinin ilerlemesinden ve her bir ihtiyaç için çok sayıda çözüm bulunmasından dolayı, bir kargaşa, karar verme ve tecrübe sorunlarıyla karşılaşılabiliyor. Bu nedenle dünya çapında tasarım ve uygulama konusunda belli standartlaştırma çalışmaları yapılıyor ve sürekli geliştiriliyor. Bu kapsamda şu an tasarımlarda hemen hemen her kurum, web sitelerinin ve uygulamalarının ön yüzünde Bootstrap ve bu platform için hazırlanmış eklentilerini kullanıyor. Sonuç olarak bugün müşterilerimizden gelen taleplerin, tasarım dokunuşları için eklenecek görsel ve yerleşim dışında kalan tüm kısımları için sıfırdan bir efor harcamak, binlerce kişinin kullandığı ve her türlü özelleştirilebilir ürünleri kullanmaya oranla anlamsız bir zaman ve bütçe kaybına yol açıyor. Günün sonunda gelinen nokta aynı oluyor, “Amerika yeniden keşfediliyor”. Müşterilerimizin çıkarlarını gözetiyor ve gerek maddi gerekse de manevi eforlarını daha faydalı kısımlarda kullanmalarını sağlamak istiyoruz. Bu yaklaşımı da bu nedenle sergiliyoruz.

  Hazırladığımız Front-End çalışmalarda SEO konusuna da büyük önem veriyoruz. Fakat hiçbir zaman müşterilerimize, bu iş kapsamında “üst sıra” ya da “ilk sayfa” gibi garantiler ya da vaatlerde bulunmuyoruz. Biz, bu işi yaptığını iddia eden diğer kurumların işlerini kolaylaştırmak ve normal olarak işimizi tam yapmak adına, SEO konusunda ortak kabul görmüş yöntemleri sürekli araştırıyor ve uyguluyoruz.